Svatá Kateřina Alexandrijská

pondělí 25. listopad 2013 14:50

Svatá Kateřina je velice oblíbenou světicí, umučenou na počátku 4. století v Egyptě, patří k třem svatým pannám (spolu se sv. Barborou a sv. Markétou) a k 14. svatým pomocníkům v nouzi. Je patronkou teologů a filosofů.

Katerina.jpgAč legendy o jejím mučednictví obsahují hodně symbolických obrazů, není pochyb o tom, že se za nimi skrývá život vzácné ženy a skutečné historické události. Podle řeckého textu Pasiio (vyprávění o mučednické smrti) pocházejícího z 6 století a textu Conversio (8. stol.) pocházela mladá a krásná Kateřina ze vzdělané a urozené rodiny. Roku 307 nařídil císař Maxentius velké pohanské oslavy spojení s obětováním bohům. Kateřina se jich odmítla zúčastnit, a dokonce vyčítala císaři jeho pošetilost: „Proč chceš přivést do neštěstí tento zástup kvůli kultu pohanských bohů? Nauč se znát Boha, stvořitele Ježíše Krista, jenž svým křížem osvobodil lidstvo z pekla.“ Panovník byl touto smělostí nejen překvapen, ale velmi dotčen a zasažen v srdci. Nechal povolat řečníky a filosofy, aby Kateřinu přesvědčili svými výklady. Mladá křesťanka je však sama svou moudrostí usvědčila z omylu, takže se dokonce mnozí obrátili. K odpadu od víry se nedala přesvědčit ani velkorysými nabídkami k sňatku. Tehdy ji císař nechal zmrskat a vsadit do vězení. Tam ji navštívila nejen císařova manželka, která se také obrátila na křesťanskou víru, ve vidění se jí ukázal samotný Ježíš Kristus, Kateřinina duše od té doby patří zcela jen Jemu.

Pro mnohá obrácení způsobená moudrostí Kateřiny ji nechal císař mučit na kole pobitém hřeby, které se podle legendy během mučení rozlámalo, a proto byla nakonec sťata mečem. Legenda dále uvádí, že tělo svaté Kateřiny bylo přeneseno na Sinaj, kde vznikl slavný klášter zasvěcený právě jejímu jménu. Existuje dodnes a je navštěvován mnoha poutníky.

Svatá Kateřina se zobrazuje často s kolem pobitým hřeby, nebo jak diskutuje s překvapenými filosofy. V jindřichohradeckém františkánském klášterním kostele, který je zasvěcen právě svaté Kateřině, je na obraze hlavního oltáře zase zobrazena při "mystickém zasnoubení" s Ježíšem, a nechybí zde ani její atribut - popravčí kolo.

Její svědectví a příklad nám dává uvědomit si velmi důležitou věc: máme usilovat o pravdivé poznání. Pravda se však nepodřizuje přání mocných, ani k ní nemusíme dospět vzájemnou diskusí, i když i ta je potřebná k jejímu lepšímu pochopení - viz obrácení filosofů. Ani vzdělání či odborné studium, které však nemůžeme vůbec podceňovat, nám nezaručí, že věci budeme správně chápat. Moudrý je ten člověk, kdo dokáže pravdivě odhalovat zákony tohoto světa, stává se však pošetilcem, pokud nezná Tvůrce tohoto světa. A tak daleko moudřejší je ten, komu pravda o Bohu - a tím i o všem ostatním - byla zjevena skrze Ducha svatého. Proto je nám sv. Kateřina zářným příkladem Ježíšových slov: „Budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na soud a do vězení, budou vás předvádět před krále a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipravujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat ani odporovat žádní vaši protivníci.“ (Bible, Evangelium podle Lukáše 21, 12 - 15)

Ilustrovala Petra Šulcová

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora