Andělé strážní - naši neviditelní ochránci

středa 2. říjen 2013 19:30

Slovo anděl pochází z řečtiny (ángelos) a doslovně znamená posel. Židovská a křesťanská tradice a Bible tak označuje duchovní bytosti stvořené Bohem k jeho chvále a k službě lidem.

andel.jpgO andělech se dovídáme z Bible, které některé anděly jmenuje a také je rozlišuje podle služby, kterou lidem zprostředkují. Nejběžnějším andělem zprostředkující Boží pomoc jsou andělé strážní. Hovoří se o nich v žalmech: „Vždyť svým andělům dal příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách“ (Žalm 90, 11). Také Ježíš hovořil o andělech, zejména v souvislosti s dětmi: „Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“ (Evangelium podle Matouše 18, 10)

Andělé strážní tak z Boží vůle provázejí každého člověka po celý jeho život jako ochránci před nebezpečím tělesným i duchovním. Svatý Bernard o nich pověděl: „Jsou s tebou, aby ti pomáhali, jsou nejen s tebou, ale pro tebe. Jsou s tebou, aby tě chránili, jsou s tebou, aby ti prospívali. A třebaže jim to Bůh přikázal, přece ani jim nemusíme být nevděční: vždyť oni ho poslouchají s tak velikou láskou a my jejich pomoc potřebujeme. Buďme proto k těmto ochráncům plní oddanosti a vděčnosti.

Jak mnoho lidí se snaží poznat a naklonit si osud, přičemž se utíkají k horoskopům a věštbám. Utíkají se však k přeludu a prázdnotě, co více, mnohdy skrze to upadají do sítí andělů zlých, démonů. Jen Bůh však může znát a měnit chod dějin, i těch našich. Dělá to často právě skrze své anděly - duchovní posly. Nezapomínejme tedy na to, co se Bohu líbí, a co ho naopak uráží a zarmucuje.

K andělům se máme obracet, prosit je o pomoc, ale nesmíme si je cenit více než Boha. Apoštol Pavel varuje před uctíváním andělů, aniž bychom se drželi učení Ježíše Krista, našeho Spasitele. Takové počínání pyšných lidí označuje za prázdné.

Toto zamyšlení o andělech bych zakončil vzpomínkou na jednoduchou a překrásnou modlitbu, kterou nás učili naší rodiče, když jsme byli ještě malé děti:

„Andělíčku můj strážničku,
opatruj mi mou dušičku,
opatruj ji ve dne v noci,
od hříchu a od zlé moci. “

Ilustrovala Petra Šulcová

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku 2.10.2013

Jiří Špiřík

PavelAndělé nad kněžími20:0023.10.2013 20:00:12
A.Kaňkaad Jiří: sofistika10:285.10.2013 10:28:20
JiříJosefe,08:524.10.2013 8:52:36
Josef SedláčekJaromíre,07:424.10.2013 7:42:31
JaromirPane Sedláčku,17:153.10.2013 17:15:40
Josef SedláčekCo to máte za Boha, že se uráží?16:273.10.2013 16:27:39

Počet příspěvků: 6, poslední 23.10.2013 20:00:12 Zobrazuji posledních 6 příspěvků.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy

Pošlete mi vzkaz

Zbývá vám ještě znaků. Je zakázáno posílat reklamu a vzkazy více bloggerům najednou.