Sv. Václav uměl vládnout

sobota 28. září 2013 14:30

O svatém Václavovi bylo již napsáno hodně. Dnes bych se chtěl zamyslet nad sv. Václavem jako vládcem. Mnohé strany v předvolebním boji slibují, jak to dobře zařídí, když jim dáme hlas. Prý vědí, jak vládnout. Skutečně?

Vaclav2.jpgVáclav se narodil v roce 907 nebo 908 jako prvorozený syn knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. V mládí ho vychovávala jeho babička sv. Ludmila a později byl vychováván knězem Pavlem na Budči. Po smrti svého otce Vratislava vládla prozatímně za nezletilého Václava jeho matka Drahomíra a tehdy také dala zavraždit sv. Ludmilu (921). Když se Václav o rok později ujal vlády, vypudil svoji matku za tento čin do vyhnanství a naopak ostatky sv. Ludmily nechal v roce 925 přenést na Pražský hrad do baziliky sv. Jiří.

Sv. Václav vynikal podle Kristiánovy legendy velkou zbožností a usiloval o milosrdenství. Propouštěl vězně, bořil šibenice, vykupoval malé děti z otroctví a dal je vyučovat křesťanské víře. Sám se nezdráhal přisluhovat při mši u oltáře. Přes svoji mírnost si však byl vědom svojí vladařské povinnosti a dovedl se bránit proti těm, kteří si chtěli moc uzurpovat či zneužívat. U hradiště Kouřim se postavil proti knížeti Radslavu Zlickému a vyzval ho na osobní souboj, aby uchránil životy poddaných. V rozhodujícím okamžiku však Radslav spatřil na čele Václavově zářící kříž, poznal v tom Boží znamení a před Václavem poklekl a podřídil se mu.

Podobně diplomaticky dokázal uchránit Čechy od války, kterou v roce 929 vyhlásil král Jindřich Ptáčník. Uzavřel s ním mír, navázal dobré vztahy a dokonce od něho obdržel ostatek sv. Víta, sicilského mučedníka z přelomu 3. a 4. století. Toto dnes zdánlivé malicherné gesto mělo nesmírný význam, neboť symbolizovalo ze strany Jindřicha uznání svébytnosti lidu, který má nyní svého vlastního patrona a přímluvce u Boha.

Bratr Boleslav však nesouhlasil s diplomatickou politikou svého bratra, usmyslil si bratra odstranit a získal k tomu podporu i jiných knížat. Pozval Václava do Staré Boleslavi na svátek Kosmy a Damiána. Osudná bratrovražda se odehrála brzy ráno 28. září 935, kdy se Václav podle zvyku odebral na jitřní bohoslužby, ale před kostelem už na něho čekal jeho bratr a v záloze další vrazi. Bratrův útok Václav ještě odrazil, podařilo se mu dostat až ke chrámu, kde ho však vrazi dostihli. Václav umírá, držeje se kruhového klepadla chrámových dveří.

Boleslavovi se splnil sen po vládě, byl to však Václav, kterému historie přisoudila titul patrona české země. V dnešní době demokracie se domáháme od politiků takové vlády, která by více myslela na prospěch země, než na prospěch vlastní. Některé strany si to dokonce daly do volebních sloganů. Nejde však o to jen chtít, ale hlavně znát způsob, jak toho docílit. Pokud to myslí vážně, a nejen jako propagandistické heslo či v podobném duchu, jako Boleslav, stálo by za to, porozjímat nad životem sv. Václava.  Pro spravedlivou vládu byl ochoten vydat v šanci i vlastní život. Byl varován před úklady ve Staré Boleslavi, přesto jel, aby dal možnost rozhodnout se svému bratrovi. Nepřijel odhalovat spiknutí a trestat odbojné, ale dát jim nahlédnout, že mu nejde o jejich pokoření ani životy, ale o mír v zemi. Boleslav se rozhodl jinak, i to však znamenalo Václavovo vítězství. Vládl sice Boleslav, vládl však s výčitkami svědomí a neustálou pamětí na bratra. Sám tři roky na to nechal přenést jeho ostatky do pražského kostela sv. Víta.

Úcta k sv. Václavovi se šířila nejen mezi lidem, ale i samotní vládcové ho prosili o nebeskou ochranu v rozhodujících situacích. Nejokázalejší gesto učinil Karel IV., když nechal korunovační klenoty vyrobit pod jeho jménem. Tím nejen svěřil pod jeho patronát každého budoucího českého vladaře, ale především naznačil, že věčným vladařem země české je sv. Václav. Všichni ostatní mají vládnout jako jeho zástupci a jen podle jeho příkladu. Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás!

Ilustrace Petra Šulcová

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku 25.9.2013

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora