Svatá Ludmila - víru kterou přijala, také předala

pátek 27. září 2013 15:00

Tato česká světice se narodila v roce 860 na hradě Pšov u Mělníka. Když vyrostla, byla provdána za Bořivoje s nímž měla 6 dětí. Přijali křest od samotného sv. Metoděje.

Ludmila2.jpgV roce 889 ovdověla a na vladařský stolec nastoupili její synové, nejdříve Spytyhněv I. a poté Vratislav I., jehož manželkou se stala Drahomíra. Byla to ona, která v době svého regenství (zástupné vlády za nezletilého Václava) donutila odejít Ludmilu na hrad Tetín. Ani to jí však nestačilo a nakonec poslala dva své služebníky, kteří Ludmilu zavraždili, udusili ji jejím vlastním závojem (roku 921).

Po nástupu k vládě Václav donutil svoji matku za tento čin odejít na hrad Budeč, naopak tělesné ostatky svojí babičky nechal přenést do svatojířského chrámu na pražský Hrad (roku 924), což tehdy bylo chápáno jako akt svatořečení.

Vliv sv. Ludmily na svatého Václava je patrný nejen z tohoto přenesení ostatků, ale také z pozdějšího života tohoto světce. Podle tradice vyučovala kněžna Ludmila svého vnuka Václava ve slovanské řeči a písmu, ale především v křesťanké víře. Ludmila tak křesťanskou víru nejen přijala, víra pronikala její život a víru také předala.

Rozhodně se neřídila falešnými představami, mnohdy dnes zastávanými i křesťany, že „až dítě vyroste, tak se samo rozhodne“. Křesťanská víra není jen nějaký pocit, ale zakládá se na pravdivých historických událostech. Jestliže se máme pro pravdu rozhodnout, musíme ji znát, abychom ji mohli odlišit od falše. Jak se mohou děti, až vyrostou, rozhodnout pro Boha, když bychom jim o Bohu neřekli, tuto pravdu tajili nebo dokonce znemožnili Boha poznat.  Na začátku školního roku bychom si tak měli v souvislosti se sv. Ludmilou (svátek má 16. září) uvědomit, jak důležité je pro dětský věk výchova ve víře v Krista. A naopak, kam vede cesta lhostejnosti k Božím zákonům a zapírání křesťanské víry, kterou si vybrala Drahomíra, a která ji dovedla až k činu vraždy.

Na Tetíně, místě mučednické smrti svaté Ludmily, stojí kostel na jehož hlavním oltáři je zajímavý obraz, jak sv. Ludmila a kněz Kaich vyučují mladého Václava. Neznáme jiné události z života této světice (pokud nepočítáme její smrt), které by byly hodny vyzdvižení a naší hluboké úcty a také následování. I když je to málo, přesto je to mnoho, vždyť to málo v konečném důlsedku přineslo do našeho národa dalšího světce a patrona české země - sv. Václava.

Ilustrace Petra Šulcová

Článek byl uveřejněný 18. září 2013 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora