Hřích a odpuštění aneb skleněné kuličky našeho života

pondělí 15. červenec 2013 12:00

Etická zamyšlení, která jsem činil po celý rok, dosáhly svého konce a čekají nás prázdniny. V tomto posledním zamyšlení bych chtěl ze všech předešlých témat (a bylo jich 40) vybrat jedno, které považuji za nejdůležitější. A tím je hřích a odpuštění.

Před několika roky jsem suploval na jedné vesnické škole za nemocného učitele fyziku. V sedmé třídě jsme měli laboratorní cvičení a po jedněch z nich jsem pověřil dvě žačky, aby odnesly pomůcky do kabinetu. Tam zvědavé žákyně objevily malé skleněné vyvažovací kuličky a loudily na mně, zda by si jich nemohly trochu nabrat. Pochopitelně souhlas nedostaly, ovšem žačky nelenily a v nestřeženém okamžiku hrst kuliček skončila v jejich kapse. Poznal jsem to později, když jsem některé objevil poházené v učebně. Než jsem si je zavolal k „vysvětlení“, promluvil jsem s paní ředitelkou. „Je třeba je napomenout, jen jim, pane učiteli, nic neříkejte o hříchu, víte, my jsme světská škola“, prosebně radila ředitelka. Nu což, zavolal jsem si druhý den zmíněné žákyně, které se více než o fyziku zajímaly o chlapce a na příkladu kuliček se jim snažil názorně vysvětlit, co je to lidská žádostivost, aniž bych použil slovo hřích. „Ty kuličky vám odpouštím, ale seriozně děvčata, když budete tak chtivé po chlapcích jak po těch kuličkách, jak to asi skonči?“ Děvčata k mému překvapení zareagovala rychle: „Tak to skončí v hříchu!“

Nevím, jestli poznání vlastní žádostivosti na skleněných kuličkách uchránilo tato děvčata do budoucnosti. Skleněné kuličky v jejich kapse nebyl pravděpodobně jejich první ani poslední hřích. Proto si myslím, že je pošetilé vymazat z našeho života slovo hřích, jen proto, že je to pojem církevní. Hřích je i tak přítomný v našich životech. Tento pojem však v křesťanské víře ukazuje nejen na zlo, které jsme sami vykonali, ale také na odpuštění, které nám nabízí Bůh. Ukazuje na to, že zlo sice v nás přebývá, není to ale jeho poslední slovo, můžeme přece dělat pokání a svůj život napravit. Etika bez poznání vlastní hříšnosti, bez lítosti a pokání, které vede k odpuštění a novému životu, je etikou prázdnou. Je to jen v konečném důsledku neustálá „drezura člověka“, aby dělal to, co je společensky přijatelné či prospěšné.

Papež Benedikt XVI., když byl ještě kardinálem, jednou prohlásil, že až bude v důchodu, tak by se chtěl věnovat tajemství dědičného hříchu v nás. Odkud se to v nás bere, že hřešíme? Bylo by jistě úžasné, kdyby tento „Mozart teologie“, jak ho někdy nazývají, nyní napsal ještě jednu knihu nebo pojednání na toto téma. Ale i kdyby toto tajemství hříchu v nás zůstalo nevyjasněné, přesto je nám odhaleno jiné: tajemství pokání a odpuštění. Jednou k Ježíšovi přinesli ochrnutého, a když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: „Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?“ Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: „Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: 'Odpouštějí se ti hříchy,' anebo říci: 'Vstaň, vezmi své lože a choď?' Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: „Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.“ (Bible, Evangelium podle Marka 2, 5 - 12)

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku 26. 6. 2013.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora