Lenost

úterý 30. duben 2013 13:00

„Zahálka je sestrou všech neřestí!“, říká výstižné přísloví. Kdo propadne lenosti, dříve nebo později se u něho začnou projevovat i další neřesti. Člověk líný se bojí námahy, ať už fyzické nebo také duševní. Lenost je tedy neřest, která se projevuje nechutí ke konání dobra.

Jak bojovat s leností? Denně máme před sebou „stovky“ maličkostí, které bychom měli vykonat, abychom nad leností zvítězili. Není správné si myslet, že vykonám „jednu velkou“ věc, a právě na ty maličkostí, jako je ranní hygiena, úklid bytu, pomoc v domácnosti, úklid po práci, atd. zapomínat. Člověk líný se pozná nejen podle toho, že nedělá nic (což bývá výjimkou), ale spíše, že si nedá záležet na detailech, preciznosti či kráse toho, co dělá. Často potom slyšíme na jeho adresu: „odfláknutá práce“.

Někdy se ve spojitosti s leností zapomíná na to, že můžeme být líní nejen fyzicky, ale také duševně. Je přirozené, že s přibývajícím věkem potřebujeme například více odpočinku, delší regeneraci. To, co je považováno za lenost v mládí, ve starším věku již leností být nemusí, někdy je to dokonce životní nutností. Důležité je, abychom nepropadli lenosti duševní a nakonec také duchovní. Duševní lenost se projevuje nechutí k učení se, vzdělávání, hlubšímu poznání věcí, se kterými se setkáváme. Díky knihám a dnes třeba i internetu (i když tady je třeba velice kriticky rozlišovat kvalitu informace) je naše vzdělávání téměř neomezené. Návyky učit se, které jsme získali v dětství a mládí, by nás neměly úplně opouštět ano v dospělosti.

Nejhorším druhem leností, kterým je stižena naše generace, je lenost duchovní, ve vztahu k Bohu. Ne nadarmo 3. přikázání zní: „Pomni, abys den sváteční světil.“ Znamená to najít si čas na modlitbu, čtení Bible, ale především na účast na bohoslužbě. Říkat si „zůstanu doma, vždyť Bůh je všude“, je velice naivní představa. Vystihuje lidskou lenost v oblasti duchovní, takový člověk se nejen proviňuje proti přirozenému Božímu zákonu, ale svojí leností se připravuje téměř o všechno. I kdyby byl v jiných věcech horlivý (například pracoval 7 dní v týdnu), tato duchovní lenost ho připraví o ovoce jeho práce, která mu v konečném důsledku nebude sloužit k dobru, jak to vystihuje prorok Jeremiáš: „Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“ (Bible, Jer. 2, 13)

Na závěr několik moudrých citátů z Bible pro povzbuzení do boje s leností:

„Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.“ (Bible, Přísloví 13, 4)

„Cesta lenocha je zarostlá trním, kdežto stezka přímých je upravená.“ (Př. 15, 19)

„Lenoch si připadá moudřejší než sedm zkušeně odpovídajících.“ (Př. 26, 16)

„Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.“ (Př. 6,6)

K vlastnímu zamyšlení čtenářů:

Vyber si jedno z uvedených přísloví a několikrát si ho zopakuj, aby sis ho zapamatoval. Ráno, při vstávání, když začínáš den, si na něj vzpomeň!

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 3. 4. 2013.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora