Co je svědomí?

čtvrtek 21. únor 2013 21:00

Slovo svědomí je složený výraz: s-vědomí, (latinsky con-scientia). Znamená to, že svědomí má něco společného s vědomím. Základ k pochopení svědomí položil Aristoteles tím, že rozlišil teoretický a praktický rozum.
Teoretický rozum poznává pravdu pro ni samotnou, cílem jeho poznání je „nazírání“ pravdy. Pravda se nepodřizuje nějakému praktickému účelu. Kdežto praktický rozum je zaměřen k poznání, které pomáhá nalézt odpověď na otázku: Co mám dělat, jak mám něco vytvořit?

Praktický rozum tedy navazuje na rozum teoretický. Tímto rozlišením na teoretický a praktický rozum, a jejich souvislost, Aristoteles poskytl základ pro pojetí svědomí: Svědomí je praktický úsudek, kterým člověk poznává, zda konkrétní jednání, které zamýšlí vykonat nebo právě uskutečňuje nebo už provedl, je mravně dobré nebo špatné.

Svědomí se projevuje schopností praktického rozumu činit mravní úsudky a závěry. Tato činnost praktického rozumu je součástí přirozeného zákona.

Katolická církev dnes mluví o svědomí jako o nejtajnějším středu a svatyni člověka. Naslouchá-li moudrý člověk svědomí, může slyšet hlas Boha, který k němu mluví. John H. Newman to vyjádřil slovy: „Cítíme-li zodpovědnost, zahanbení či zděšení při prohřešku proti hlasu svědomí, pak to zároveň znamená, že je tu někdo, komu se zodpovídáme, před kým se stydíme, jehož nároků na nás se bojíme...“

Svědomí před jednáním a po něm

Co nastává první? Nejdříve se ozve svědomí a pak člověk jedná, nebo naopak? V praktickém životě se můžeme setkat s oběma případy:

1. Jirka dlouho nebyl u babičky. Když se dozvěděl, že je nemocná, rozhodl se ji navštívit. Ale zrovna mu volal kamarád a pozval ho k sobě. Jirka zpočátku váhal, nakonec však kamaráda odmítnul a šel k babičce.

Zde se jedná o předcházející svědomí - mravní úsudek navštívit nemocnou babičku byl učiněn před jednáním.

2. Jirka spěchal a projel úmyslně křižovatku, když už svítila červená. Měl štěstí, že se nic nestalo, avšak ostatní řidiči na něj varovně troubili, když ho těsně minuli. Po chvíli výrazně zpomalil jízdu, neboť si uvědomil, jaké neštěstí mohl způsobit.

Ozvalo se následné svědomí - tedy úsudek, který vznikl až po jednání. Protože byl skutek mravně zlý, Jirka měl výčitky. Následné svědomí nemusí pouze vyčítat, může také chválit, ovšem to musí být skutek mravně dobrý.

K vlastnímu zamyšlení čtenářů, doplň správně slova předchozí a následné.

Mravní skutek → Hlas svědomí    =  svědomí ......................

Hlas svědomí    → Mravní skutek =  svědomí ......................

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 19. 12. 2012

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora