Lidské skutky dobré a špatné

čtvrtek 14. únor 2013 18:00

Naše svoboda z nás dělá mravní subjekt. Jestliže je náš skutek zvolen ze svobodného rozhodnutí, můžeme ho hodnotit jako mravně dobrý nebo špatný. Mravnost lidských činů skutků závisí na třech věcech:
- na zvoleném předmětu;
- na vytčeném cíli nebo úmyslu;
- na okolnostech jednání.

Mravně dobrý skutek předpokládá, aby byl dobrý předmět, cíl i okolnosti jednání. Špatný cíl může pokazit předmět, který je sám o sobě dobrý. Ukážeme si to na příkladech:

a) „Uspořádání charitativního adventního koncertu pro podporu postižených děti.“

Zde můžeme jednoznačně říci, že se jedná o dobrý předmět. Tento dobrý předmět však může pokazit vytýčený cíl a úmysl vykonávajících. Pokud by se účinkující chtěli tímto chlubit nebo získat nějakou přízeň publika pro sebe (a nikoliv čistě pro postižené děti) byl by jejich úmysl špatný a tedy i celé jejich jednání.

b) Podobně je to s okolnostmi, za kterých je čin proveden. Tyto okolnosti nemohou sice již změnit mravní hodnotu skutku samotného (ze zlého udělat špatný a ze špatného dobrý), mohou však výrazně zhoršovat či zmenšovat jejich dobrotu nebo špatnost. Přiklad: „Člověk se dopustil krádeže z důvodu hladu.“ Krádež je špatnou věcí, ale v daném případě zde je polehčující okolností hlad.

c) „Daroval část svého majetku na pomoc postiženým dětem, ačkoliv si sám musel často něco potřebné nebo dobré pro život odříci.“  Protože dal spíše ze svého nedostatku, než nadbytku (to co doma již nepotřeboval), takový dar zvyšuje mravní hodnotu skutku.

d) Není však neobvyklé, že lidé mylně pomocí okolnosti či pro nějaký cíl omlouvají jednoznačně špatné jednání. Tak někdo ospravedlňuje užívání tvrdých drog, tím že mu přinášejí uměleckou inspiraci, jiný zdůvodňuje krádeže a podvody zase tím, že je to jediná možnost trochu si „polepšit“.

Skutek je opravdu dobrý jen tehdy, když nemá záporné důsledky pro mne či pro druhého člověka.

Nakonec je ještě třeba uvést, že existují i skutky, které jsou samy o sobě špatné, a to i tehdy, když se dělají s dobrým úmyslem. Patří mezi ně vražda (také umělé přerušení těhotenství), genocida, sebevražda, mrzačení lidí, tělesné a duševní týrání, otroctví, prostituce, vykořisťování pracujících (zadržení spravedlivé mzdy), atd. Takové skutky nazýváme „vnitřně špatné“.

K vlastnímu zamyšlení čtenářů:

Znáš nějaké skutky ve svém okolí, které jsou vnitřně špatné? Našel jsi odvahu a ozval ses proti nim?

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 5. 12. 2012

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora