Dobro a zlo

středa 16. leden 2013 08:45

Každý z nás má nějaké ponětí o dobru a zlu - a nemusí to být přesná definice. Dobro můžeme chápat jako něco, co je příjemné, co je užitečné, nebo co je počestné. Co je příjemné (způsobuje potěšení) nebo co je užitečné, je více méně jasné. Jsou však také věci žádoucí samy o sobě (počestné), jak například dobrý mravní čin, které nepociťujeme ani jako příjemný, ani pro nás užitečný, přesto je dobrý. Zlo naopak je orientováno záporně, jako něco, co vyvolává bolest a smutek.

Je to jasné, přesto se dobro a zlo snadno zamění. Například mohu jako dobré pociťovat sledování televize či hraní her na počítači, ve skutečnosti se stávám závislým, podléhám lenosti, přestávám komunikovat s okolím - a to už dobré není. Jindy zase například pociťuji námahu spojenou se studiem či prací jako nepříjemnou, bolestnou, a přitom bez tohoto úsilí se výsledek (dobro) nedostaví. Námaha se jevila jako zlá, přesto sloužila k dobru.

Pokusme se definovat dobro a zlo z hlediska filosofie. Dobro je všechno to, co člověka může zdokonalit. Jinak řečeno, jako dobré chápeme všechno, co souvisí s hodnotami. Těmi jsou například zdraví, krása, věrnost, statečnost, přátelství, láska.  Zlo se vymezuje obtížněji. Filosofové tvrdí, že zlo tkví v tom, že nějaké věci chybí to, co má mít, co patří k její úplnosti. Čili, existuje věc sama o sobě dobrá, která ztrácí svou dokonalost, a tak se stává zlou. Například brambory jsou jako potravina určitě dobré. Jsou-li však napadeny hnilobou, ztrácejí tuto vlastnost a stávají se jako potravina nepoživatelné - zlé.

Podle toho, v jaké oblasti se zlo projevuje, rozlišujeme fyzické a mravní zlo. Fyzické zlo se projevuje v těle člověka nebo v přírodě. Je to každý nedostatek přirozené dokonalosti: zánik, selhání, znetvoření, nemoc, utrpení, smrt apod. Mravní zlo vzniká, porušuje-li člověk svým jednáním mravní zákon. Na rozdíl od fyzického zla mravní zlo závisí na lidské vůli. Původcem mravního zla (změny dobrého ve zlé) je člověk sám. Například nůž slouží v domácnosti běžně k mnoha dobrým věcem, může být však použit zcela opačně - k ublížení na zdraví či dokonce k vraždě.

Rozlišit mravní dobro a zlo není vždy snadné. Citlivost vůči jednomu a druhému se vyvíjí po celý život. Schopnost je rozlišovat se pak nazývá moudrost a je jednou ze ctností.

K vlastnímu zamyšlení čtenáře:

Zlo je spojováno se ztrátou určité vlastnosti. Co a jak bych měl dělat, abych neztratil ze zřetele hodnoty, které mne činí dobrým, jako je láska, pravdomluvnost, obětavost, poctivost, přátelství, rodinný život?

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém Deníku 10. 10. 2012

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora