Konfrontace s imámem aneb „Kdo je Ježíš?“

Začali jsme se věnovat islámu. Nic není cennějšího, než praktické zkušenosti s tímto náboženstvím. I já jsem měl příležitost vidět a slyšet, osobně se s vyznavači islámu setkat.[ více ]

středa 17. únor 2016 07:35 | Reputace článku: 16,34

Svázanost islámu - Mohamed

Islám je snad dnes nejvíce skloňované slovo na veřejnosti. Je proto na místě se zamyslet nad tím, čím je islám z pohledu křesťanské víry i praktické zkušenosti. Dnes bych se věnoval osobě Mohameda, který stojí za jeho vznikem.[ více ]

čtvrtek 11. únor 2016 07:15 | Reputace článku: 13,95

Je ateismus alternativou?

V naší české společnosti se mnozí dívají na náboženství kriticky, opatrní jsou dokonce i ve vztahu ke Katolické církvi. Je však ateismus alternativou, nebo je to spíše výmluva, chiméra potřebná k odůvodnění vlastní pohodlnosti v otázkách víry?[ více ]

čtvrtek 4. únor 2016 08:30 | Reputace článku: 12,17

Křesťané a Židé

Pokud si máme udělat představu o různých náboženstvích a jejich vztahu ke  křesťanství, musíme začít judaismem a židovským národem. Na kolik křesťan může akceptovat to, v co věří Židé? A co chybí Židům, abychom je považovali za stejně věřící?[ více ]

pondělí 1. únor 2016 12:23 | Reputace článku: 10,83

Proč jsou křesťané rozděleni?

Mnoho lidí si klade v souvislosti s vírou otázku, proč lidé věří v různá náboženství, copak Bůh není jeden? A už vůbec jim někdy „nejde do hlavy“, proč jsou vlastně rozdělení také křesťané. Máme tady katolíky, pravoslavné, evangelíky, adventisty, a dokonce i jehovisty. Pohled křesťanů na jiná náboženství si necháme na příště, začněme od důvodů, proč jsou rozděleni křesťané.[ více ]

středa 20. leden 2016 07:55 | Reputace článku: 14,54

Prokletí antikoncepce

V roce 1968 vydal papež Pavel VI. encykliku Humanae Vitae (Lidský život), ve které se autoritativně vyjádřil k „sexuální revoluci“. Pro mnohé to byl šok, zejména z důvodu, že odsoudil užívání antikoncepce. Různí teologové, a už nemluvě o mediálním mainstreamu, se snaží využít každé příležitosti, aby církev za toto stanovisko odsuzovali. S odstupem času však čím dál jasněji docházíme k poznání, že to byl prorocký hlas před skrytým prokletím, kterému se lidé otevřeli. Pokusme se nahlédnout do důsledků, které hromadné užívání antikoncepce přineslo.[ více ]

středa 13. leden 2016 07:28 | Reputace článku: 11,93

Proč je umělý potrat těžkým hříchem?

Ve vánočním období je čas uvědomit si nejen touhu po pokoji a míru, ale také to, co činí naší společnost nejvíce zlou. V době narození Ježíše Krista to byl Herodes a jeho zvrácená touha po moci, která se stala příčinou vyvraždění „Betlémských neviňátek“. Stejně jako tehdy i dnes jsou obětí lidského sobectví a konzumního života ty nejbezbrannější, jen se posunula hranice věku, vraždí se děti nenarozené.[ více ]

středa 6. leden 2016 07:20 | Reputace článku: 14,28

Svatá rodina

Svátky vánoční, narození Ježíše Krista, jsou přirozenou oslavou rodinného života. Vždyť Syn Boží na svět nepřišel jako „Deus ex machina“, ale narodil se z Marie a od prvního okamžiku svého lidského života až do svých třiceti roků prožil ve společenství rodiny. Je tedy nejvýš příhodný čas zamyslet se, čím je rodina v Božím plánu, ale také co jí ohrožuje a co by v ní nemělo chybět.[ více ]

středa 30. prosinec 2015 13:56 | Reputace článku: 9,12

Odkud se bere radost Vánoc?

Mnohým z nás se hluboko do duše zapsala z dětství radost spojená s vánočními svátky. Byly naplněním dětských snů a přání, aniž bychom plně chápali jejich původ a duchovní smysl. Stát se tak znovu dítětem, zažívat tu radost z obdarování a užívat si čas něhy v duši! Vězme, že s tímto přáním nejsme sami, již před stoletími po tom zatoužil pokorný a chudobný František:[ více ]

čtvrtek 24. prosinec 2015 11:10 | Reputace článku: 10,02

Kam se poděl advent a proč předchází svátkům vánočním?

Když v prosinci navštívíte nějaký obchoďák nebo restauraci z reproduktorů nemilosrdně utočí neustále opakované koledy, někdy dokonce prostřídané „Vánoční mši svatou". Vánoce tu ještě nejsou, ale „byznys jsou peníze“, je třeba navodit atmosféru. A betlémy často stojí na náměstích měst a obcí již dávno před samotným svátkem. Z života lidí se vytratilo období, které se nazývá ADVENT (lat. adventus - příchod). A je to na škodu, i kvůli samotným svátkům vánočním, ztrácí se jejich duchovní rozměr, tedy to, čím Vánoce ve skutečnosti jsou.[ více ]

středa 16. prosinec 2015 08:14 | Reputace článku: 12,10

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora