Věda a víra: Darwinismus

Když v roce 1859 vydal Darwin spis „O původu druhů“, tak překlad do francouzštiny byl doplněn o úvod: „Máme zde dvě doktríny, dvě náboženství, která spolu bojují. Z nich je třeba si vybrat a každý, kdo řekne ano jednomu, řekne zároveň ne druhému.“ Je skutečně z hlediska evoluce rozpor mezi vědou a křesťanskou vírou vycházející z Bible?[ více ]

pátek 29. duben 2016 07:28 | Reputace článku: 12,23

Věda a víra: Případ Galileo

V několika zamyšleních se budeme věnovat vztahu mezi VĚDOU a VÍROU. Začneme u případu Galilea, kdy se věda a víra dostala do jednoho velkého sporu. O co šlo a kdo pochybil?[ více ]

úterý 26. duben 2016 07:22 | Reputace článku: 10,78

INKVIZICE - světlé nebo stinné kapitoly z historie církve

Ohledně inkvizice bylo napsáno hodně materiálu. Většinou však se snahou o skandalizaci církve. Objektivních pohledů na tuto středověkou praxi je však poskrovnu. Když chce někdo znemožnit konzervativní názory, často se uchýlí k heslu „to je středověk, inkvizice“, aniž by měl o inkvizici nějaké přesnější informace.[ více ]

středa 20. duben 2016 07:56 | Reputace článku: 11,83

Světlé nebo stinné kapitoly z historie církve - křížové výpravy

Chtěl bych se věnovat v několika zamyšleních některým událostem z historie církve, které jsou ji často v diskusích vytýkány. Důvodem k tomu bývá někdy zaujatý pohled, častěji však povrchní znalost historie.[ více ]

pondělí 4. duben 2016 07:00 | Reputace článku: 9,98

Věrohodné svědectví církve – Kristus vstal z mrtvých

Církev po celém světě slaví Velikonoce, svátky vzkříšení Ježíše Krista. Mnozí skeptici a pochybovači však namítají: „A máme důkazy pro tak neuvěřitelnou věc?“ „Nejsou Velikonoce jen folklorní představou nebo oslavou jara?“[ více ]

středa 30. březen 2016 07:51 | Reputace článku: 13,06

Utrpení Kristovo a utrpení církve

Vstoupili jsme do Svatého týdne, kdy celá církev rozjímá nad Kristovým utrpením. Události ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání jsou vyvrcholením života Ježíše. I pro církev znamenají nejdůležitější tajemství, rozjímá nad nimi a v liturgii si je připomíná. Kristovo utrpení tak není jen historickou událostí, ale neustále se zpřítomňuje v jeho těle, v církvi i každém člověku.[ více ]

středa 23. březen 2016 07:15 | Reputace článku: 13,98

Pohanství hinduismu

[ více ]

středa 16. březen 2016 06:55 | Reputace článku: 11,62

Omamnost buddhismu

Dalším náboženským systémem, kterému se dnes budeme věnovat, je buddhismus. Součástí lidského života je utrpění. Lze se ho nějak zbavit? Nic divného, že jádrem buddhistického učení jsou způsoby, jak se s utrpením vypořádat a dosáhnout stavu konečného osvobození od utrpení, tzv. nirvány. Otázka zní, zda jsou cesty buddhismu a konečný stav pravdivé?[ více ]

středa 9. březen 2016 07:19 | Reputace článku: 12,19

Islám a „cena, kterou zaplatíš“

Jsou falešné náboženské představy nevinné, nebo je s nimi spojeno ještě něco hlubšího? Právě v souvislosti s islámem bych se rád zmínil, že mnohé falešné náboženské představy jsou hříchem a přináší utrpení. Důsledky se mnohdy poznají až tehdy, když se chce člověk z nich osvobodit.[ více ]

středa 2. březen 2016 07:39 | Reputace článku: 14,00

Otroctví islámu a cesta ke svobodě

Až do nedávna se v naší republice zajímal o islám málokdo. V západní Evropě, vlivem přistěhovalectví, začínal být islám problémem se vznikem velkoměstských ghett, ale až současná uprchlická vlna učinila z islámu otázkou prvořadou. Je cesta uprchlíků završena tím, že opustí válkou zmítané teritorium, uprchlický tábor či zhroucenou ekonomiku, a dostanou se do Evropy? Odpověď zní v žádném případě NE![ více ]

středa 24. únor 2016 07:20 | Reputace článku: 13,26

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora