Proč věřit v život věčný?

Křesťanské vyznání víry je zakončeno slovy: „Věřím v život věčný“. Skutečně existuje život věčný, tedy život po fyzické smrti člověka? Jaké máme důvody v něho věřit?[ více ]

čtvrtek 30. červen 2016 10:59 | Reputace článku: 12,52

Proč věřit v Církev?

Drtivá většina lidí na světě věří v nějakého boha, dokonce i u nás, ať už si pod tímto slůvkem představujeme cokoliv. Kdo a jaký je ten SKUTEČNÝ Bůh? Abychom mohli cokoliv smysluplného říci o Bohu, kromě samotné jeho existence, musíme nejdříve uvažovat o Církvi, věřit v ní.[ více ]

pátek 24. červen 2016 07:00 | Reputace článku: 11,85

Proč věřiti v Boha? – III

V Boha věříme, protože skutečně existuje. Věříme také proto, že je to pro nás prospěšné; byli jsme stvoření na jeho obraz a bez Boha je náš život duchovně prázdný. Je však ještě jeden důvod, proč v Boha věřit, a to ten nejdůležitější: život věčný.[ více ]

středa 15. červen 2016 12:25 | Reputace článku: 11,50

Proč věřiti v Boha - II.

[ více ]

čtvrtek 9. červen 2016 07:56 | Reputace článku: 16,63

Proč věřit v Boha? - I

Při besedě se studenty gymnázia o vztahu mezi vědou a vírou mi byla položena otázka: „Proč věřit v Boha?“ Pokusím se na ní odpovědět v několika dalších zamyšleních.[ více ]

čtvrtek 2. červen 2016 12:55 | Reputace článku: 12,11

Jak se věda a víra dívají na léčitelství?

Většina z nás zná termín léčitelství. Ve své praxi jsem se mnohokrát setkal s lidmi, kteří s nadšením svědčili o schopnostech léčitelů nebo účinnosti jejich praktik. Co mě udivovalo, byla „víra“, že to tak musí fungovat. Je proto na místě si říci důvody, proč věda, ale i křesťanská víra, varuje před divnými léčitelskými praktikami.[ více ]

čtvrtek 26. květen 2016 07:29 | Reputace článku: 11,25

Bloger biskupem

S radostí přijímáme oznámení Svatého stolce, že papež František jmenoval P. Pavla Konzbula novým pomocným biskupem brněnským. Patří mezi VIP blogery s největší reputací. Kéž mu reputace vydrží i v jeho biskupské službě.[ více ]

neděle 22. květen 2016 20:34 | Reputace článku: 12,88

Věda a víra proti homeopatii

S homeopatii a homeopatickými léky se setkáváme běžně už i v lékárnách. Mnozí nevědí, co to homeopatika jsou, někteří se mylně domnívají, že jde o léčbu bylinkami. Skutečnost je však prostá, jedná se o „podvod za velké peníze“.[ více ]

středa 18. květen 2016 09:06 | Reputace článku: 13,16

Věda a víra proti horoskopům

V předchozích zamyšleních jsme se věnovali momentům v historii, kdy si věda a víra ne vždy snadno rozuměly. Je však nutno také říci, že jsou oblasti, na které mají věda a víra stejně kritický pohled, i když každá k tomu používá jiné zdůvodnění.[ více ]

středa 11. květen 2016 07:56 | Reputace článku: 14,23

Velký Třesk a Bible

Křesťanská víra v Boha, Stvořitele, která je součástí západní kultury, je „trnem v oku“ ateistům. Potřebují pro popření existence Boha argumenty. Dělají to buď poukazováním na „hříchy církve“ v minulosti, ti inteligentnější se zase snaží použít vědu. Lze opravdu použít současnou vědu k popření Boha, nebo je to spíše její zneužití?[ více ]

čtvrtek 5. květen 2016 07:27 | Reputace článku: 13,42

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora